De kracht van SIAM voor onderwijsinstellingen

Wat is SIAM en waarom zou je deze methode gebruiken?

“SIAM is een methode waarmee je overzicht kunt houden op de kwaliteit van de dienstverlening van de IT-leveranciers voor de onderwijsorganisatie.” Tim legt verder uit dat SIAM verder gaat dan standaard servicemanagement. Het plaatst IT-Workz als Service Integration Partner (SIP) in een sleutelpositie voor het bewaken van de algehele ketenkwaliteit, waarbij leveranciers binnen SIAM serviceproviders worden genoemd. De SIP zorgt ervoor dat de verschillende serviceproviders op een effectieve manier samenwerken en dat de juiste samenwerkingsinterfaces bestaan. “SIAM biedt zo een gestructureerde aanpak om alle leveranciers in de IT-omgeving te coördineren,” voegt Tim toe.

Wanneer is SIAM interessant voor onderwijsinstellingen?

Met betrekking tot de vraag waarom SIAM interessant is voor onderwijsinstellingen, benadrukt Tim dat veel scholen de focus op onderwijs willen behouden en niet bezig willen zijn met complexe IT-vraagstukken. “Vaak hebben ze te maken met tal van leveranciers die verantwoordelijk zijn voor verschillende IT-toepassingen, zoals Wifi, het LAN-netwerk, WAN (internetverbinding), bekabeling, werkplekbeheerders, etc. Hierdoor ontstaat er een overvloed aan serviceproviders die met elkaar moeten samenwerken om verschillende problemen op te lossen. SIAM biedt een gestructureerde methode om deze complexiteit aan te sturen en tot een ultieme samenwerking te komen”, aldus Tim.

Waarom IT-Workz de ideale Service Integration Partner is voor scholen?

Het implementeren van SIAM is geen eenvoudige taak, omdat de samenwerking tussen leveranciers vaak niet vanzelfsprekend is en daarom een uitdaging blijkt te zijn. Bovendien hebben veel scholen niet de interne expertise om dit in-house op te lossen. IT-Workz biedt de benodigde knowhow en gecertificeerde professionals om SIAM effectief te integreren.

“We helpen scholen om aan de hand van de SIAM-methode de juiste afspraken te maken, onderlinge processen op elkaar af te stemmen, de juiste overlegstructuren op te zetten en inzicht te krijgen in de kwaliteit van IT-diensten,” legt Tim uit. “We staan in het kader van de SIAM voor een integrale samenwerking, en dus niet op zichzelf staande IT-diensten, zoals bijvoorbeeld óf WiFi, óf werkplek, óf NPS-server, etc.”

Een partner die IT én onderwijs kent

Met jarenlange ervaring in onderwijs-IT en beschikking tot gecertificeerde professionals, staat IT-Workz in een unieke positie om scholen te ondersteunen bij de implementatie van SIAM. Hierover zegt Tim: “We kunnen scholen helpen om de regie te voeren door over alle leveranciers heen te kijken en de hele IT-keten te stroomlijnen.”

Tim benadrukt dat de rol van IT-Workz hierin is om de klant te sturen naar een optimale implementatie, zonder hen iets op te dringen. “SIAM is nooit een kant en klaar product, zoals een goede fles wijn, maar een methode waarin zowel de klant als leverancier een verantwoordelijkheid hebben om te komen tot een optimaal IT-landschap.

De vier fasen van SIAM

Kies je voor SIAM, dan volgt er een implementatie aan de hand van een duidelijke roadmap om een gestructureerd en efficiënt proces te waarborgen. Tim benoemt de vier fasen van de SIAM Roadmap om te komen tot een optimale IT samenwerkingsomgeving (ISIAM ecosysteem):

  1. Analyseren van de huidige situatie en strategie bepalen
  2. Ontwerpen en Bouwen
  3. Implementeren
  4. Uitvoeren en Verbeteren

Waarna hij uitlegt: “Deze stadia zijn bedoeld om een gestructureerde implementatie van SIAM binnen een organisatie te leiden, waarbij elk fase specifieke doelen, triggers, input, activiteiten en output heeft. Bovendien omvat de Roadmap checkpoints zodat na elke fase kan worden gecontroleerd of de beoogde resultaten zijn bereikt, eventuele risico’s en problemen moeten worden aangepakt en de planning voor het volgende fase kan worden bepaald. Hoewel deze fasen op een bepaalde manier zijn gepresenteerd, is het belangrijk op te merken dat ze vaak iteratief zijn.”

Praktijkvoorbeeld: Het Horizon College

Het Horizon College (MBO in Noord-Holland met ruim 12.000 studenten en 1.300 medewerkers) is een goed voorbeeld van een onderwijsinstelling die SIAM samen met IT-Workz succesvol aan het implementeren is.

Het Horizon College heeft er in haar sourcing strategie voor gekozen om haar eigen ICT-organisatie meer in haar kracht te zetten door de monitoring van de ICT-dienstverlening op één plek te organiseren en van daaruit beter te kunnen regisseren (van reactief naar proactief). Concreet betekent dit dat haar eigen ICT-organisatie in staat wordt gesteld zich te focussen op de onderwijsbehoefte in plaats van de operationele aansturing van de verschillende leveranciers.

Om dit te bereiken worden in samenwerking met Klantorganisatie (Horizon College), de service providers (inclusief haar eigen Servicedesk) en de service integrator (IT-Workz) de verschillende fases van SIAM doorlopen. Hierbij werd als eerste het incidentenproces geïmplementeerd. Dit heeft geresulteerd in een betere samenwerking tussen de verschillende service providers, waardoor verstoringen veel sneller worden opgelost. Bovendien zien we nu al een vermindering van het aantal incidenten, doordat SIAM het mogelijk maakt om veel beter te sturen op trends en knelpunten binnen het IT Servicemanagement.

Zelf aan de slag met SIAM?

Ben je nu geïnteresseerd in of enthousiast over het verbeteren van de IT-diensten voor jouw onderwijsinstelling? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je om de eerste stappen te zetten richting een efficiëntere IT-omgeving en soepel verlopende operaties.

IT-Workz als Service Integration Partner

Onderwijsinstellingen maken gebruik van ‘best of breed’-diensten in de markt vanwege kostenbesparingen, schaalvoordelen en het minder afhankelijk zijn van één aanbieder. Het zorgt er ook voor dat de aansturing van de ITSM- processen complexer wordt. IT-Workz maakt het eenvoudiger.

Meer informatie